Wydawca treści Wydawca treści

Ełcka Zmarzlina 2019

Ponad 600 osób rywalizowało w pierwszy weekend stycznia (4-5.01.2019 r.) na trasie ultramaratonu na orientację.

Ełcka Zmarzlina to ultramaraton na orientację. Impreza ma na celu sprawdzenie granic własnej wytrzymałości i odporności psychicznej, prezentację walorów krajoznawczych Mazur oraz propagowanie turystyki pieszej i aktywnego wypoczynku. Nadleśnictwo Czerwony Dwór udostępniło na trasę ultramaratonu najpiękniejsze obaszary Puszczy Boreckiej, zapewniło miejsce do startu, a nad bezpieczeństwem uczestników czuwała Straż Leśna.Podczas imprezy uczestnicy mają do wyboru trzy dystanse: 100, 50 i 20 km. Obowiązują limity czasowe na pokonanie dystansów: 100 km  24 - godzinny,  50  km 12 – godzin,  20 km 7 - godzin. Trasa maratonu wymagała bardzo dobrej zaprawy w turystyce pieszej, orientacji w terenie i znajomości topografii. Dystans 100 km, którego start miał miejsce w siedzibie naszego nadleśnictwa, jest zaliczany do klasyfikacji mistrzostw Polski.  Pogoda niestety nie sprzyjała uczestnikom, a budowniczy trasy ustawił poprzeczkę bardzo wysoko. Na blisko sześćdziesięciu startujących na najdłuższym, 100 km dystansie, dwudziestu nie ukończyło trasy. W maratonie nie zabrakło leśników, a Nadleśnictwo Czerwony Dwór miało swojego reprezentatnta na dystansie 50 km. Koledze Tomkowi i wszystkim startującym gratulujemy podjętego trudu, a finiszerom - mety, medalu i trofeów!

Opis imprezy, trasy i wyniki znajdziecie tutaj: http://mosir.elk.pl/imprezy/elcka-zmarzlina/


Międzynarodowy Dzień Lasów

Dzień 21 marca Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych ustanowiło Międzynarodowym Dniem Lasów, który od 2012 roku obchodzony jest na całym świecie.

Obchody Międzynarodowego Dnia Lasów podnoszą świadomość społeczeństw o znaczenia lasów dla człowieka. Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) organizując ten dzień, zachęca kraje do propagowania idei i działalności związanej z lasami. Tematem Międzynarodowego Dnia Lasów w 2019 roku są „Lasy i Edukacja". Obchody odbywają się pod hasłem „Naucz się kochać lasy".

W bieżącym roku, Organizacja Narodów Zjednoczonych organizując Międzynarodowy Dzień Lasów podkreśla następujące kwestie:

Zrozumienie lasów i utrzymanie ich w dobrym stanie jest kluczowe dla naszej przyszłości

Lasy pomagają w utrzymaniu powietrza, gleby, wody oraz człowieka w dobrym stanie. Są zasadniczym elementem wielu wyzwań, z którymi się obecnie mierzymy, takich jak przeciwdziałanie zmianom klimatu, eliminowanie głodu czy realizacja idei zrównoważonego rozwoju społeczności miejskich i wiejskich. Ich rola stanie się z czasem jeszcze większa, populacja ludzka nieustannie bowiem rośnie i do 2030 roku osiągnie 8,5 miliarda.

Nigdy nie jesteś zbyt młody, by zacząć uczyć się o drzewach

Pomaganie najmłodszym w łączeniu się z naturą  sprawia, że młode pokolenia mają większą świadomość korzyści płynących ze zrównoważonego zarządzania drzewami i lasami. Dla niektórych dzieci lasy są bezpośrednim źródłem pokarmu, drewna, a także schronieniem, są częścią ich codziennego życia. Inne dzieci mogą odkrywać lasy w salach lekcyjnych i w szkołach leśnych, spędzając czas na wycieczkach z przewodnikiem do lasów lub parków miejskich, albo mogą się uczyć o drzewach rosnących w ogrodach.

Nowoczesna i tradycyjna wiedza to klucz do zachowania lasów w dobrym stanie

Leśnicy dobrze znają i rozumieją naturę, ale równocześnie poznają najnowocześniejsze technologie, by sprawnie zarządzać naszymi lasami w sposób zrównoważony. Społeczności lokalne mają nieocenione doświadczenie i ogromną wiedzę w zakresie ochrony zasobów leśnych oraz ich zrównoważonego pozyskania. Kobiety wiejskie, na przykład, które zgodnie z tradycją wielu regionów świata zbierają w lesie pożywienie i drewno opałowe, mogą przekazać tę wiedzę i doświadczenie młodszym pokoleniom.

Inwestowanie w edukację leśną może zmienić świat na lepsze

Inwestowanie w edukację leśną na wszystkich poziomach może pomóc naukowcom, politykom, leśnikom i lokalnym społecznościom w zatrzymaniu procesu wylesiania oraz przywracaniu do życia zdegradowanych krajobrazów. W zamian za to zdrowe lasy przyczynią się do osiągnięcia wielu celów zrównoważonego rozwoju, zapewniając na przykład środki do życia najbiedniejszym społecznościom świata oraz pomagając w zachowaniu różnorodności biologicznej.

Równy dostęp do edukacji leśnej dla kobiet i mężczyzn

Wiele państw usilnie dąży do tego, by coraz więcej kobiet podejmowało studia leśne, widząc w równym dostępie do edukacji zarówno kobiet, jak i mężczyzn swoje priorytetowe zadanie. Równość płci w edukacji leśnej daje kobietom z obszarów wiejskich możliwość zrównoważonego zarządzania lasami.

Nadleśnictwa Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku dysponują bazą turystyczną i edukacyjną licząca ponad 2500 różnych obiektów. Bazę noclegową tworzy 87 obiektów, którymi są: ośrodki szkoleniowo - wypoczynkowe, kwatery myśliwskie, pokoje gościnne, miejsca i pola biwakowania oraz kempingi. Na potrzeby harcerzy leśnicy z białostockiej dyrekcji LP udostępniają ponad 20 miejsc na rozbicie obozów i biwaków. Turyści zmotoryzowani mogą korzystać z ponad 190 miejsc postoju pojazdów i 10 parkingów leśnych. Obiekty te doposażone są w zadaszone wiaty, stoły, ławki, a niekiedy i paleniska na ognisko lub kominki. W Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku jest 8 ośrodków edukacyjnych i 17 izb edukacyjnych. Niektóre nadleśnictwa dysponują zielonymi klasami. W każdym z tych obiektów nauczyciele i opiekunowie, we współpracy z leśnikami, mogą przeprowadzić zajęcia wykorzystując zgromadzone tam eksponaty przyrodnicze i inne pomoce dydaktyczne.

Leśnicy określili, że na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku jest ponad 2200 atrakcji przyrodniczych, historycznych, kulturowych i turystycznych. Wśród nich są m. in.: zagrody pokazowe zwierząt, ogrody leśne, punkty widokowe, plaże, siłownie pod „chmurką”, miejsca pamięci narodowej i kultu religijnego, cmentarze, ruiny oraz pomniki przyrody.


XXI Seminarium Ekologiczne

Oszczędzaj wodę, dbaj o powietrze, to nie moda, to konieczność! Siódmego maja 2019 r. po raz kolejny spotkaliśmy się w Budrach.

Już po raz XXI odbyło się doroczne Seminarium Ekologiczne.

Projekt rozwojowy „Las energii” - Odnawialne źródła energii podstawą zaopatrzenia w energię elektryczną budynków i środków transportu PGL LP.
Projekt zakłada m.in. podjęcie działań w celu poprawy bezpieczeństwa i efektywności energetycznej, redukcji emisji gazów cieplarnianych, promocji odnawialnych źródeł energii i pojazdów elektrycznych.
Więcej informacji znajdziecie na stronach projektów rozwojowych PGL LP.
Tradycyjnie dyskutowaliśmy i rozważaliśmy problemy związane z ekologią, jak na dojrzałe seminarium ekologiczne przystało. Tegoroczna tematyka to oszczędzanie wody i ochrona powietrza w kontekście wyczerpujących się zasobów.

Prelekcje skupiły się głównie na analizie stanu obecnego oraz prognozie. Nie zabrakło tematów związanych z energią słoneczną i elektromobilnością - tę ostatnią poznaliśmy dzięki prezentacji samochodu elektrycznego zakupionego w ramach projektu rozwojowego "Las energii" PGL LP.

Nad XXI Seminarium Ekologicznym patronat honorowy objął Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku Pan Andrzej Józef Nowak.

Współorganizatorzy: Stowarzyszenie Węgorapa - Gołdapa; Szkoła Podstawowa w Budrach; Urząd Gminy w Budrach; Nadleśnictwo Czerwony Dwór; Starostwo Powiatowe w Węgorzewie.


Awanse 2019

30 lipca 2019 r. tradycyjnie spotkaliśmy się na terenie wiaty edukacyjnej nadleśnictwa.

Jak co roku spotkaliśmy się by symbolicznie zamknąć pewien okres w pracy nadleśnictwa. Tradycyjnie już była to okazja by oficjalnie pożegnać koleżanki i kolegów, którzy odeszli na emeryturę oraz cieszyć się z awansów pracowników.

95 lat Lasów Państwowych

95 lat temu (28.06.1924) podpisano w Polsce dokument powołujący Lasy Państwowe. To bardzo ważny dzień dla nas.

Zapraszamy poczytania i pooglądania 95 lat naszej historii - Leśny wechikuł czasuOd 95 lat pracujemy dla dobra lasu i ludzi. Godząc różne potrzeby, różne cele, które czasem trudno ze sobą pogodzić. Szukając najlepszych rozwiązań i wsłuchując się w głos przyrody i ludzi. Dbając o lasy, chroniąc je, dostarczając ludziom drewno i zapewniając zarazem miejsce do wypoczynku. Gospodarując lasem w taki sposób, by pogodzić wszystkie jego funkcje jednocześnie.

95 lat w trzy minuty przeżyjecie oglądając film przygotowany z tej okazji.


Zakaz wstępu do lasu!

Ze względu na skutki nawałnicy w nocy z dnia 26 na 27 czerwca 2019 r. musimy zadbać o Wasze bezpieczeństwo!

OBWIESZCZENIE

 

Działając na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 r. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 788, z późn. zm.)  informuję, iż wprowadzony został okresowy zakaz wstępu do lasów stanowiących własność Skarbu Państwa, będących w zarządzie Nadleśnictwa Czerwony Dwór.

 

 

Lasy objęte zakazem wstępu, oznaczone są przy drogach wjazdowych oraz w miejscach gdzie wykonywane są zabiegi gospodarcze związane z hodowlą, ochroną lasu lub pozyskaniem drewna, tablicami z napisem „ZAKAZ WSTĘPU”.

 

Przebywanie, przechodzenie, przejeżdżanie przez lasy objęte zakazem wstępu stanowi wykroczenie wskazane przez przepis art.151 § 1 Kodeksu Wykroczeń (t.j. Dz.U. z 2015.1094 ze zm.).

Przyczyną wprowadzenia zakazu jest zagrożenie bezpieczeństwa publicznego, związane z wystąpieniem w lasach zniszczenia oraz znacznego uszkodzenia drzewostanów, przejawiającego się masowym zniszczeniem drzew i drzewostanów na skutek silnych wiatrów, stanowiących realne zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi oraz ich mienia.

Zakaz wstępu do lasu nie dotyczy:

1) pracowników Zakładów Usług Leśnych wykonujących prace na rzecz nadleśnictwa,

2) firm transportowych w zakresie wywozu drewna,

3) pracowników Nadleśnictwa Czerwony Dwór.

 

Termin obowiązywania zakazu wstępu ustalono:

od dnia 01 września 2019 r. do 30 września 2019 r.

 

 

                                                                                        Nadleśniczy

                                                                              Nadleśnictwa Czerwony Dwór


#sadziMY las z prezydentem Andrzejem Dudą

Przyłącz się do ogólnopolskiej akcji i samemu posadź drzewko! Sadzonki będą rozdawane już 26 kwietnia we wszystkich nadleśnictwach w całym kraju.

Lasy i drzewa zapewniają nam tlen, oczyszczają powietrze, wpływają korzystnie na klimat i na samopoczucie nas wszystkich. Są domem dla wielu gatunków roślin, grzybów i zwierząt. Dostarczają najbardziej ekologiczny surowiec - drewno - tworzący domy również dla nas.

Odbiór sadzonek będzie możliwy w siedzibach wszystkich 430 nadleśnictw w całej Polsce 26 kwietnia, od godz. 9.00 do wyczerpania zapasów. W Czerwonym Dworze zapraszamy od 7:15!

Polscy leśnicy każdego roku sadzą 500 milionów drzew. Mimo że czasem wysiłek wielu pokoleń niszczą klęski żywiołowe, sadzenie trwa i lasów w Polsce przybywa. Zajmują one już blisko jedną trzecią powierzchni naszego kraju. Drzewa są jednak potrzebne wszędzie tam, gdzie żyjemy, nie tylko w lesie. Dzięki inicjatywie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej teraz wszyscy będą mogli z łatwością posadzić własne drzewo.
Już 26 kwietnia, w ramach ogólnopolskiej akcji #sadziMy, każdy może w siedzibie najbliższego nadleśnictwa odebrać sadzonkę i posadzić ją na własnym gruncie, aby móc później drzewko samodzielnie pielęgnować i podziwiać, jak z roku na rok rośnie.

 

Tego samego dnia, 26 kwietnia, uroczystej inauguracji akcji #sadziMY dokona prezydent Andrzej Duda, który wraz z pierwszą damą weźmie udział w odnawianiu powierzchni w leśnictwie Jakubowo w  Nadleśnictwie Rytel, jednej z wielu zniszczonych przez huragan 100-lecia w sierpniu 2017 r. Spotka się tam ponad 1000 osób, aby posadzić 100 ha nowego pokolenia lasu. W wydarzeniu obok pary prezydenckiej uczestniczyć będą m.in. pracownicy administracji publicznej, harcerze, żołnierze Wojska Polskiego i Wojsk Obrony Terytorialnej, funkcjonariusze Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, pracownicy Lasów Państwowych, uczniowie Technikum Leśnego w Tucholi. Łączna liczba drzewek posadzonych w ramach tego wydarzenia przekroczy 300 tys.

Znajdź siedzibę najbliższego nadleśnictwa:

Huragan 100-lecia był największym takim kataklizmem w 95-letniej historii Lasów Państwowych. W nocy z 11 na 12 sierpnia 2017 r. nawałnice połamały i wywróciły miliony drzew na powierzchni ok. 70 tys. ha w pasie od Dolnego Śląska przez Wielkopolskę, Kujawy po Kaszuby.  Obszar zniszczeń w lasach odpowiadał wielkością całej aglomeracji warszawskiej. W ciągu dwóch lat Lasy Państwowe uprzątnęły już ponad 90 proc. całego terenu po kataklizmie. Pracowało przy tym ponad 1200 leśników i ok. 4 tys. pracowników prywatnych firm usług leśnych oraz kilkaset maszyn leśnych. Dziś przyszedł czas na odtworzenie zniszczonych lasów. W najbliższych latach leśnicy posadzą tam blisko 220 mln nowych drzew.

 


Ćwiczenia pożarnicze

Co łączy 110 mm wąż strażacki, 6 oddziałów leśnych i trzy miasta powiatowe?

Ogień w lesie? Ogień gdziekolwiek to wielka tragedia. Dla tego ważnym elementem służby pożarników są ćwiczenia, bo od sprawnego działania zależy skuteczny przebieg akcji ratunkowej. 17 kwietnia 2019 r. na terenie Nadleśnictwa Czerwony Dwór, Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie przeprowadziła ćwiczenia gaszenia pożarów lasów oraz dostarczania wody na duże odległości. Ćwiczenia miały charakter doskonalący, duży nacisk położono na realizację procedur i dokładne wykonywanie czynności. W Puszczy Boreckiej gościliśmy funkcjonariuszy: WK PSP w Olsztynie, PK PSP JRG z Ełku, Gołdapi i Olecka, druhów z OSP Kowale Oleckie i Dunajki. Uczestnikom ćwiczeń gratulujemy i obyśmy się spotykali wyłącznie z takiego powodu!

Wizyta leśników z Pomorza

Leśnicy, to jedna wielka rodzina. Gościliśmy naszych kolegów z Pomorza.

5 września 2018 r. odwiedzili nas goście z Nadleśnictwa Kaliska, z gdańskiej RDLP. Koleżeńska wizyta w przebiegła w bardzo przyjemnej atmosferze i miała bardzo profesjonalny wymiar. Ponieważ obie jednostki niedawno zakończyły remont siedziby, leśnicy z Pomorza zwiedzili siedzibę nadleśnictwa, porównując obydwie inwestycje i zastosowane technologie, a także warunki pracy załogi. O samej inwestycji, termomodernizacji i odnawialnych źródłach energii opowiadał Tomasz Łaskowski. Podobnie było z osadą leśnictwa, kancelarią i warunkami pracy leśniczego. Potem Wiesław Bernatowicz i Zbigniew Rydzewski przedstawili ochronę przyrody na przykładzie rezerwatu "Lipowy Jar" i nasze działania w projekcie "Restytucja cisa na terenie RP". W szkółkach zespolonych nadleśnictwa gościł nas Daniel Wierzbiński - przedstawił gospodarkę szkółkarską i produkcję sadzonek. Koledzy z Kalisk zapoznali się z prowadzoną w Czerwonym Dworze gospodarką nasienną - zwiedziliśmy drzewostan WDN świerkowy z powstającym odnowieniem naturalnym oraz sposób inicjowania i prowadzenia naturalnego odnowienia sosnowego a także uprawę świerkową testująca drzewostany. Zwiedzanie zakończyliśmy w miejscu niezwykłym, czyli w Piramidzie w Rapie.
Gościom bardzo smakowały kartacze! Dziękujemy za wizytę i do zobaczenia za rok.

Piramida w Rapie uratowana!

26 listopada 2018 r. odbył się odbiór techniczny prac remontowo - budowlanych i konserwatorskich, czym oficjalnie zakończyliśmy prace w piramidzie.

Po trwających blisko pięć miesięcy pracach remontowo - budowlanych i konserwatorskich budowlę udało się uratować. Przypomnimy, że jej stan wymagał natychmiastowej interwencji, gdyż piramida groziła zawaleniem. Oprócz upływu czasu, do zniszczeń zabytku przyczynili się wandale.

Tu znajdziecie kalendarium prac i galerię zdjęć!Osoby i instytucje zaangażowane w ratowanie Piramidy w Rapie:
- Nadleśnictwo Czerwony Dwór, Lasy Państwowe, nadleśniczy Mariusz Kimszal, sekretarz nadleśnictwa Tomasz Łaskowski
- Revita Art Sp. z o. o. Dewajtis Art, ul. Dewajtis 5/7, 01-815 Warszawa - prezes zarządu p. Krystyna Wadzyńska
- Nadzór inwestorski - Romuald Muszyński, Projektowanie, nadzór inwestorski, Maldanin 18c, 12-200 Pisz
- Nadzór archeologiczny - Izabela Mellin-Wyczółkowska, Mazurska Pracownia Archeologiczna "Rudka", ul. Bałtycka 18, 11-400 Kętrzyn
- Nadzór konserwatorski - dr hab. Janusz Smaza prof. ASP, artysta plastyk
- Projekt budowlany i program prac konserwatorskich - eSPe Studio Stanisław Politalski, Plac Słoneczny 9/1, 01-528 Warszawa
Całość prac została sfinansowana z funduszu leśnego Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.


#‎100leśników100godzin100kilometrów100latniepodległości‬

Leśnicy sportowo uczcili 100 rocznicę odzyskania niepodległości.

Akcja została zorganizowana została w formie rywalizacji na platformie Endomondo. Szczegóły i bieżące informacje znajdziecie na facebook'owym profilu akcji.
Lokalizacje poszczególnych uczestników znajdziecie na mapce.
Biegiem, rowerem, psim zaprzęgiem. Trasą z Maratonu do Aten, leśnymi ścieżkami i miejskimi asfalatami. Każda trasa zaczynała lub kończyła się w miejscu ważnym. Każdy przemierzony kilometr układa się w słowo NIEPODLEGŁA!

Leśnicy swoją aktywnością uczcili 100 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Rywalizacja trwała od 7 do 11 listopada 2018 r. i zaangażowało się w nią 100 leśników z całego kraju. Pomysłodawcą i organizatorem wydarzenia jest Marcin Pelcner. W imieniu naszego nadleśnictwa wyzwanie podjął Tomasz Łaskowski. Wszystkim uczestnikom gratulujemy!


Awanse 2018

Co roku, w lipcu, jest taki dzień, gdy Czerwony Dwór spotyka się by intensywnie popracować, a potem świętować.

27 lipca 2018 r., spotkaliśmy się na naradzie gospodarczej, podsumowującej I półrocze 2018 r. Po intensywnych obradach, przenieśliśmy się na wiatę edukacyjną nadleśnictwa. Jak co roku w lipcu, część załogi odebrała z rąk nadleśniczego Mariusza Kimszala awanse i mianowania. Serdecznie gratulujemy wyróżnionym i życzymy pomyślności w wykonywaniu powierzonych zadań i wypełnianiu obowiązków.
Nie zabrakło też bardzo sympatycznego akcentu - mieliśmy okazję podziękować za wieloletnią współpracę kolegom, którzy wybrali odpoczynek na zasłużonej emeryturze.

XX Seminarium Ekologiczne

Czy Mazury mogą być moim drugim domem?

Pod tym hasłem spotaliśmy się 25 maja 2018 r. w Budrach na XX - jubileuszowym - Seminarium Ekologicznym.

Seminarium odbyło się pod patronatem Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku, Andrzeja Józefa Nowaka.

Seminarium od dwudziestu lat gromadzi instytucje, firmy, organizacje, przedstawicieli rządu, samorządu i polityki oraz osoby żywo zainteresowane i zaangażowane w codzienną rzeczywistość Mazur, dążąc nie tylko do zdefiniowania tego obszaru w możliwie najszerszym kontekście, ale również poszukując metody na zachowanie walorów przyrodniczo - etnograficznych a także zrównoważony rozwój Krainy Tysiąca Jezior, zapewniający społeczne, demograficzne i ekonomiczne bezpieczeństwo regionu.

Prelegenci w swoich wystąpieniach prowadzili nas przez implikacje słowa "dom". Mariusz Błasiak (DGLP) przedstawił społeczne aspekty działalności Lasów Państwowych. Grzegorz Rusak przekonywał nas dlaczego właśnie Mazury, a Paweł Nyckowski uzmysłowił nam czym jest dom. W gorącej dyskusji wszyscy zebrani podjęli temat szukając odpowiedzi na postawione w referatach pytania. Całość wspaniale upiększyły kontekstowe wystąpienia dzieci i młodzieży z GOK i Szkoły Podstawowej w Budrach. Przygotowana przez te ostatnie prezentacja multimedialna spięła jak klamrą całe XX lat seminarium.


#1000drzewnaminutę

To ogólnopolska akcja, spontanicznie zapoczątkowana w roku ubiegłym, w socialmediach. Ktoś policzył, że odnawiając las, co minutę sadzimy w całej Polsce 1000 drzew.

Pamiętacie nasze sadzenie cisów z ubiegłego roku? Ponieważ i cel szczytny i zabawa przednia, postanowiliśmy je powtórzyć.
30 kwietnia 2018 r. cała załoga nadleśnictwa ponownie wybrała się do lasu. W ramach kontynuacji ogólnopolskiego „Programu ochrony i restytucji cisa pospolitego (Taxus baccata L.) w Polsce” wysadziliśmy sadzonki, oczywiście #zielonymdogóry :-). Cieszymy się, że mogliśmy osobiście nie tylko włączyć się w akcję #1000drzewnaminutę, ale i przyczynić do powrotu cisa na Mazury! #sadzimyrodzime!

Noc Sów 2018

Już po raz drugi w Nadleśnictwie Czerwony Dwór, w sobotę 24 marca, chwilę po godzinie 16-stej, w stanicy łowieckiej Straszny Dwór rozpoczęliśmy Noc Sów- ogólnopolskie wydarzenie edukacyjne poświęcone tym tajemniczym ptakom, zainicjowane przez Stowarzyszenie Ptaki Polskie.

Trzeba wiedzieć, czego szukać, dlatego pierwszym punktem programu była krótka, plenerowa prelekcja, którą poprowadził ornitolog Pan Szymon Czernek. Przybliżył zebranym sowie zwyczaje wyliczając szczegółowo gatunki i zamieszkiwane przez nie siedliska zwracając uwagę na fenomenalne przystosowanie sów na etapie ewolucji. Obrazowo odpowiadał także na pytania najmłodszych uczestników. Następnie korzystając ze sprzyjającej pogody przeprowadzono grę terenową leśno-sowi quest. W wyznaczonych punktach uczestnicy rozwiązywali zagadki i w rytm rymowanki podążali leśnym szlakiem, na którego końcu znajdował się „skarb”. Zabawa płynnie przerodziła się w nawoływanie i wypatrywanie sów, które zamieszkują tutejsze tereny. Po przerwie regeneracyjnej na posiłek i ciepłe napoje rozpoczęły się warsztaty dla dzieci, na których stworzyły sowy z drewna oraz masy solnej. Równolegle z pracą twórczą odbyła się projekcja filmu pt. „Sowy Polski” w formule kina plenerowego przy ognisku. Dziękujemy wszystkim za przybycie, Panu Szymonowi Czernek za wkład merytoryczny i czynny udział, Pani Żanecie Judzewicz za oprawę medialną, a przewodnikowi Agacie Piłat za przygotowanie tegorocznej edycji.
Do zobaczenia za rok!

Wielkanoc 2018

 

21 marca - Międzynarodowy Dzień Lasów

Lasów w Polsce przybywa. Las, to dobre sąsiedztwo. Historia człowieka zaczęła się w lasach. Las był domem, żywił, dawał schronienie i wszystko co potrzebne do życia.

Także dziś lasy są ważne. Pokrywają niemal 1/3 powierzchni Polski i są naszym wspólnym narodowym dobrem. Jego pomnażaniem i zarządzaniem zajmują się leśnicy zatrudnieni w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe.
Polskie lasy to czyste powietrze którym oddychamy, przyroda, która nas otacza, a także drewno z którego od zawsze korzystamy. Las to również miejsce w którym wypoczywamy, w którym szukamy inspiracji, lub zbieramy grzyby i poziomki.
Polskie lasy to praca, która zapewnia utrzymanie tysiącom ludzi – leśnikom, zatrudnionym w przemyśle drzewnym, przedsiębiorcom, a także producentom zdrowej żywności, osobom zajmującym się zbieraniem owoców i grzybów oraz pracującym w zakładach stolarskich.
Sąsiedztwo lasu, który retencjonuje wodę i łagodzi klimat, to korzyść dla rolników i dla ludzi trudniących się organizacją wypoczynku.
Dzięki pracy leśników powierzchnia lasów w Polsce stale rośnie: w 1945 r. lesistość naszego kraju wynosiła 21%, dziś liczy blisko 30%. Planuje się, że w 2050 roku lasy będą pokrywać 33% obszaru Polski

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych (RDLP) w Białymstoku to jedna z 17 regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych w Polsce. Administruje lasami na powierzchni 625 tys. ha. na terenie trzech województw: Podlaskiego, Warmińsko-Mazurskiego oraz małym fragmentem lasów w województwie Mazowieckim.
RDLP w Białymstoku położona jest w północno-wschodniej części Polski. Na północy i zachodzie regionu rozciągają się duże kompleksy leśne, Puszcza Augustowska o powierzchni 120 tys. ha, Puszcza Piska - 100 tys. ha, Puszcza Borecka - 20 tys. ha i Puszcza Romincka - 16 tys. ha. Puszcze te wkomponowane są pomiędzy akweny Wielkich Jezior Mazurskich i Pojezierza Suwalsko-Augustowskiego.
Wschodnią i południową część regionu zajmuje Puszcza Knyszyńska o powierzchni 120 tys. ha oraz najlepiej zachowany kompleks lasu nizinnego w Europie Puszcza Białowieska - 50 tys. ha. W środkowej części regionu występuje kompleks torfowiskowy zajmujący część dorzecza Biebrzy.
RDLP w Białymstoku nadzoruje pracę 32 jednostek terenowych: 31 nadleśnictw i 1 Zakładu Transportu i Spedycji.
W nadleśnictwach RDLP w Białymstoku przeważają siedliska borowe z sosną i świerkiem, lasy liściaste głównie z występującym dębem, lipą, klonem brzozą i olchą Średni wiek lasów w regionie wynosi 70 lat.
W swojej pracy leśnicy kierują się zasadą zrównoważonej gospodarki leśnej, która gwarantuje, że lasy spełniają równocześnie wiele funkcji; produkują drewno, chronią glebę przed erozją są miejscem pracy, odpoczynku i rekreacji.
Od 1945 roku w wyniku zalesienia ponad 933 tys. ha gruntów, lesistość Polski wzrosła z 21% do blisko 30 %. W tym czasie w regionie północno-wschodniej Polski przybyło blisko 220 tys. ha lasów.
W trakcie prac hodowlanych w Polsce Lasy Państwowe sadzą ponad 500 mln. nowych drzew.  Na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku leśnicy sadzą rocznie blisko 30 milionów drzew. Sadzonki były wcześniej wyhodowane w kilkudziesięciu szkółkach leśnych, w tym, w najnowocześniejszej szkółce kontenerowej w Nadleśnictwie Suwałki. W różnych zabiegach hodowlanych pozyskuje się w nadleśnictwach około 3 mln m³ drewna rocznie.
Praca jaką wykonuje prawie 24 tysiące polskich leśników (ok. 2 tysięcy leśników zatrudnionych w RDLP w Białymstoku) spotyka się z uznaniem. Świadczą o tym przyznane dla RDLP w Białymstoku certyfikaty PEFC i FSC.
Niezwykłe bogactwo przyrodnicze lasów stwarza doskonałe warunki do badania i podpatrywania roślin i zwierząt w ich naturalnym środowisku. Korzystają z tego zarówno naukowcy, jak i pasjonaci, a turystyka przyrodnicza to nowa, szybko rozwijająca się gałąź gospodarki Ochrona przyrody to jedno z podstawowych zadań Lasów Państwowych. Na gruntach Skarbu Państwa zarządzanych przez nadleśnictwa RDLP w Białymstoku funkcjonują różne formy ochrony przyrody:

 • 6 parków krajobrazowych,
 • 117 rezerwatów przyrody,
 • 36 obszarów chronionego krajobrazu,
 • 1571 pomników przyrody,
 • 302 użytki ekologiczne,
 • oraz obszary Natura 2000, w tym 20 obszarów ptasich oraz 34 obszarów siedliskowych.

Na terenie RDLP w Białymstoku funkcjonują 4 parki narodowe Białowieski, Biebrzański, Narwiański i Wigierski.
Chcąc jak najlepiej chronić cenne elementy flory i fauny, białostocka dyrekcja współpracuje z parkami narodowymi i krajobrazowymi a także korzysta z dofinansowania z funduszy unijnych. Realizowane są projekty chroniące żubra, orlika krzykliwego, dzikie pszczoły, głuszca, sóweczki, a także programy małej retencji wody.
Zwarte kompleksy leśne w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku, sa ostojami licznych gatunków ptaków oraz są środowiskiem życia: rysia, łosia, bobra oraz wilka. W Puszczach: Białowieskiej, Knyszyńskiej, Boreckiej, a ostatnio także Augustowskiej żyje na wolności, liczące w sumie ponad 850 sztuk, stado żubrów.

Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku ma już ponad 70 letnią tradycję, jej utworzenie w Białymstoku, miało miejsce w 1944 roku. Charakterystyczny budynek biura został zbudowany w Białymstoku przy ulicy Lipowej w latach 50. ubiegłego wieku.

Obchody Międzynarodowego Dnia Lasu mają na celu podnoszenie świadomości ludzkości na temat znaczenia lasów dla człowieka. Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) organizując ten dzień, zachęca kraje całego świata do propagowania idei i działalności związanej z lasami.

 


Czy wiesz że:
 • 1 hektar lasu zaspokaja potrzeby tlenowe 5 tys. osób.
 • Las oczyszcza i regeneruje powietrze jak doskonały filtr. Zapobiega powstawaniu smogu i łagodzi jego skutki.
 • 65% dziko występujących roślin i zwierząt żyje w lasach.
 • Lasy zarządzane przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowy to ponad 7,6 mln. ha. na ich terenach znajduje się:
  • 4 tys. km szlaków rowerowych,
  • 600 leśnych pól biwakowych,
  • 4,5 tys miejsc noclegowych,
  • 7 tys. km szlaków konnych,
  • 22 tys. szlaków pieszych i biegowych – to tyle ile wynosi połowa długości równika,
  • 400 miejsc na ognisko,
  • 3160 parkingów leśnych.
 • Las jest jak gąbka. Chłonie i magazynuje wodę, by potem ją oddawać. Ten niezwykły rezerwuar wody nie tylko zatrzymuje wodę, ale i ją oczyszcza, dzięki czemu zyskuje ona najwyższą jakość.
 • Lasy Państwowe same finansują gospodarkę leśną, pomnażają nasz wspólny majątek i przynoszą dochody budżetowi państwa.

Życzenia 2017

Radosnych i pogodnych
Świąt
Bożego Narodzenia
oraz
samych dobrych dni
w Nowym 2018 roku

życzy
Nadleśniczy z Załogą
Czerwony Dwór, 24.12.2017 roku


Narada gospodarcza i restytucja cisa

Znów w biurze zazieleniło się od mundurów służby leśnej, a w terenie zrobiło się kolorowo od ubrań pracowników biurowych!

Spotkaliśmy się na naradzie gospodarczej podsumowującej trzy kwartały 2017 roku i w sprawie planów na ostatni kwartał. Osoby, które będą brały udział w inwentaryzacji rocznej zostały przeszkolone w zakresie jej organizacji. Po naradzie cała załoga nadleśnictwa (teren i biuro) przeniosła się do leśnictwa Rogonie, gdzie wysadziliśmy sadzonki cisa, w ramach kontynuacji ogólnopolskiego „Programu ochrony i restytucji cisa pospolitego (Taxus baccata L.) w Polsce”. Czas i na sali konferencyjnej, i w terenie spędziliśmy bardzo przyjemnie i efektywnie!

Grzybobranie 2016

Wszystko co potrójne, najlepsze! Po raz trzeci, 30 września 2016r., spotkaliśmy się na Grzybobraniu!

Zabawa, konkursy, spotkanie z pracownikami SSE w Gołdapi. O 10:00 zbieracze wyruszyli do lasu by walczyć o tytuł "Króla Grzybobrania"! Potem odbyły się konkursy na najlepszą nalewkę i wyrób kulinarny z produktów leśnych. Całość gawędą okrasił niezrównany Grzegorz Russak, odbył się pokaz gotowania potraw z dziczyzny oraz degustacje. Kto się z nami nie bawił - zapraszamy za rok!
Laureaci:
Grzybobranie - Królową została p. Danuta Jaworowska - zebrała 12,91 kg grzybów, Wicekrólem - p. Henryk Suszko z wynikiem 3,53, II Wicekrólową - p. Ewa Breczko - 2,79.
Konkurs nalewek - bezkonkurencyjnie wygrała p. Marta Ślepska - po raz pierwszy w historii Grzybobrania jedna osoba zajęła I, II i III miejsce ! (kolejno nalewki: żurawinowa, z dzikiej śliwki oraz z aronii)
Kulinaria - miejsce I - p. Magdalena Bartczak za bułeczki z grzybami, II - p. Agnieszka Golema - Walaszczyk za jabłka w szlafroku z żurawinami, III - p. Małgorzata Bartczak za serowy zawijaniec z malinami. Gratulacje!