Wydawca treści

Wielkanoc 2017

 

Na ratunek Piramidzie w Rapie

Piramida w Rapie to unikatowy zabytek, w którego ratowanie zaangażowało się Nadleśnictwo Czerwony Dwór (RDLP w Białymstoku). W budynku Starej Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie można zwiedzać wystawę poświęconą temu obiektowi.

Nowo otwarta wystawa jest rozszerzoną wersją prezentacji z Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie, otwartej w październiku 2016 r. W pięknych wnętrzach starej uniwersyteckiej biblioteki są prezentowane  rezultaty badań i prac ekspedycji „Piramida w Rapie", która została zorganizowana we wrześniu 2015 r. przez pracowników Instytutu Archeologii UW.

- Badania, których podsumowaniem jest ta wystawa – mówił witając gości rektor UW prof. Marcin Pałys - są kolejnym dowodem na to, że rozwój nauki nie jest możliwy bez współpracy osób prezentujących różne dziedziny, różne spojrzenia na dany temat, osiągnięcia naukowe i tych, którzy dysponują różnymi narzędziami i metodami prowadzenia badań

Przypomniał, że w prace byli zaangażowani archeolodzy, historycy, etnografowie, specjaliści od trójwymiarowej dokumentacji obiektów i badań termowizyjnych, a także osoby z poza naukowego środowiska – architekci i leśnicy. - Taki skład zespołu mógł zagwarantować sukces, czyli pełne kompleksowe opracowanie tematu - podsumował rektor UW. 

Tomasz Łaskowski, rzecznik Nadleśnictwa Czerwony Dwór, wspomina, że współpraca między nadleśnictwem a naukowcami rozpoczęła się od zeskanowania piramidy w Rapie. Inicjatorami przeprowadzenia trójwymiarowych pomiarów są dr Marta Bura i dr Janusz Janowski z Pracowni Skanerów 3D Instytutu Archeologii Wydziału Historycznego, Laboratorium Cyfrowe Humanistyki UW.

Nadleśnictwo Czerwony Dwór od wielu miesięcy wykonuje szereg prac konserwacyjno-porządkowych.

Natomiast kilka tygodni temu nadleśnictwo złożyło do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pełną dokumentację obiektu. - Wnioskujemy o ponad 970 tys. zł, takie są koszty prac, które są konieczne, aby uratować Piramidę w Rapie.  Teraz, do maja czekamy na podjęcie przez urzędników decyzji - wyjaśnia Tomasz Łaskowski.

Wykonanie dokumentacji projektowej, architektonicznej i konserwatorskiej kosztowało 80 tys. zł, środki pochodziły z funduszu leśnego.

Jak wyjaśniła Anna Pikus, naczelnik Wydziału Edukacji i Udostępniania Lasu DGLP, decyzję o włączeniu się w prace związane z ratowaniem zabytku podjął dyrektor generalny LP, który zgodził się na przeznaczenie środków z funduszu leśnego na przygotowanie projektu rewitalizacji tego obiektu.

Jak podkreślały osoby zaangażowane w ratowanie piramidy obecny stan techniczny zagraża jej istnieniu. Rozkuwając w różnych miejscach ściany i sklepienie wewnętrzne grobowca, poszukiwacze skarbów przyczynili się do naruszenia jego stabilności i sprawili, że z konstrukcji wypadają kolejne cegły. 

W projekt inwentaryzacji i ratowania obiektu zaangażowało się szereg osób różnych specjalności. Wyniki ich prac były omawiane podczas seminarium poprzedzającym wernisaż.

Jednym z głównych celów badań ekspedycji „Piramida w Rapie" było wyjaśnienie wielu nieporozumień nagromadzonych wokół zabytku. Jeden z nich dotyczy niesamowitej energii w budynku, który ma stać na skrzyżowaniu linii geomagnetycznych. Jako dowód podawano mumifikację, a nie rozkład zwłok. Te zmieniły się w mumię, dzięki doskonałej wentylacji piramidy.

Kolejnym mitem jest geneza piramidy. Przez lata twierdzono, że powstała ono na fali egiptomanii po wyprawie Napoleona do Egiptu i jest wzorowana na piramidzie Cheopsa. Ustalono jednak, że mazurska piramida powstała jeszcze przed 1798 r., kiedy to Napoleon wyruszył do kraju faraonów.  Na podstawie pozyskanej dokumentacji trójwymiarowej określono, że kąty ścian Piramidy w Rapie odbiegają od egipskiej budowli.

Początkowo budynek, który powstał na polecenie Johanna Fredricha Wilhelma von Fahrenheid, miał być lodownią. Powstałą na wzór „piramidy lodowej" z królewskiego Nowego Ogrodu w Poczdamie (w budowlach przechowywano lód do celów kuchennych). Natomiast von Fahrenheid  był dobrym  znajomym" króla pruskiego Friedricha Wilhelma II, obaj byli wolnomularzami, szlachcic sprawował funkcję doradcy finansowego zarządu królewskiej loży masońskiej „Pod Trzema Koronami".

Prawdopodobnie w mazurskiej piramidzie nigdy nie przechowywano lodu, natomiast  w 1795 r. umieszczono w niej trumnę ze zwłokami żony Johanna – Frideriki. Odtąd piramida stała się grobowcem. Obecnie znane są personalia pięciu osób z rodziny von Fohrenheid pochowanych w grobowcu.

Grobowiec był wielokrotnie plądrowany przez poszukiwaczy skarbów, najprawdopodobniej w 1914 r. po raz pierwszy włamano się do wnętrza piramidy. Niestety, wandale sprofanowali także zwłoki, w 1977 r. ktoś uwał zmarłym głowy.

Wystawa „Nauka w służbie ratowania zabytków. Piramida w Rapie. Nadleśnictwo Czerwony Dwór" została zorganizowana przez dyrekcję Instytutu Archeologii UW oraz Pracownie Skanerów 3D IA UW wraz z Nadleśnictwem Czerwony Dwór, pod patronatem Ministerstwa Środowiska.

Tekst pochodzi ze strony głównej PGLLP: http://www.lasy.gov.pl/informacje/aktualnosci/piramida-z-rapy-juz-jest-w-warszawie, 07.04.2017r.


Konferencja Nauka w służbie ratowania zabytków - Piramida w Rapie

W dawne Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego spotkają się wszyscy, którym zależy na ratowaniu Rapy. Z prawdziwą przyjemnością pragniemy, w imieniu organizatorów, zaprosić Państwa na wernisaż wystawy poświęconej ratowaniu sztandarowego zabytku Mazur Garbatych - Piramidy w Rapie, znajdującej się na terenie zarządzanym przez Nadleśnictwo Czerwony Dwór. Fakt, iż Lasy Państwowe włączają się w tego typu działanie jest niewątpliwym dowodem na to, jak ważną częścią społeczeństwa lokalnego jesteśmy. Wernisaż wystawy poprzedzi seminarium naukowe.

 

Noc Sów 2017

W Nadleśnictwie Czerwony Dwór spotkaliśmy się na Nocy Sów, szóstej edycji ogólnopolskiego wydarzenia edukacyjnego poświęconego tym tajemniczym ptakom, organizowanego przez Stowarzyszenie Ptaki Polskie.

Spotkanie, poprowadzone przez Przewodnika Nocy Sów – Urszulę Kwaśną, organizatora naszej edycji imprezy, odbyło się 31 marca 2017r. w stanicy myśliwskiej Straszny Dwór. W spotkaniu udział wzięło ponad 50 osób. Po prelekcji wyruszyliśmy do lasu, tropić nocnych łowców w ich naturalnym środowisku. Spotkanie zwieńczyło ognisko. I uczestnikom i Przewodnikowi dziękujemy. Do zobaczenia za rok!
Noc Sów jest inicjatywą Stowarzyszenia Ptaki Polskie i Stowarzyszenia Ochrony Sów.


Konkurs literacko - plastyczny

Polskie Radio Białystok S.A. wraz z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Białymstoku zapraszają dzieci ze szkół podstawowych z terenu administrowania RDLP w Białymstoku do udziału w piątej edycji Konkursu literacko – plastycznego pamięci Simony Kossak.

Tym razem tematyka konkursu to "przygoda ze zwierzęciem domowym lub leśnym", którą należy przedstawić w formie dowolnej pracy literackiej, traktującej o relacjach pomiędzy człowiekiem a zwierzęciem a także własnoręczne ją zilustrować.
Konkurs prowadzony jest na terenie województwa podlaskiego oraz warmińsko – mazurskiego i trwać będzie od 01 października 2016 roku do 22 stycznia 2017 roku.

Regulamin konkursu znajdziecie poniżej.

Materiały do pobrania


Otwarcie siedziby Nadleśnictwa Czerwony Dwór

6 września 2016r. w familiarnym gronie, dokonaliśmy oficjalnego otwarcia siedziby nadleśnictwa. W naszej skromnej uroczystości udział wzięli p.o. Dyrektora RDLP w Białymstoku Piotr Czyżyk i Zastępca Dyrektora ds. Rozwoju Andrzej Gołembiewski.

Po 330 dniach inwestycji, około roku pracy w siedzibie tymczasowej i majstersztyku logistycznym, jakim była przeprowadzka powrotna, wróciliśmy do Czerwonego Dworu. W wyniku modernizacji pracujemy w nowoczesnym, dobrze wyposażonym i komfortowym budynku. Cieszymy się, że nasza praca przyniosła takie efekty i że wreszcie jesteśmy u siebie! Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do naszego sukcesu.

Małe porównanie

Przed modernizacją Po modernizacji
• Kubatura - 3903 m3
• Powierzchnia użytkowa - 990 m2
• Powierzchnia użytkowa biura - 350m2
• Liczba pomieszczeń biurowych - 11
• Kubatura - 5645 m3
• Powierzchnia użytkowa - 1032m2
• Powierzchnia użytkowa biura - 850m2
• Liczba pomieszczeń biurowych - 19 + multimedialna sala konferencyjna

 

Budynek jest ogrzewany pompą ciepła, centralnie klimatyzowany, wyposażony w nowoczesne oświetlenie LED.


Turniej drwali 2017

Tradycyjnie już, na początku nowego roku gospodarczego, wraz z Konsorcjum Zakładów Usług Leśnych zorganizowaliśmy turniej drwali, poprzedzony szkoleniem w zakresie BHP i ochrony środowiska w trakcie prac leśnych oraz ich technologii.

Turnieje odbyły się w obrębie Czerwony Dwór i Skalisko. Uczestnicy zaprezentowali bardzo wysoki poziom umiejętności. Zwycięzcy otrzymali pamiątkowe puchary i nagrody rzeczowe ufundowane przez organizatorów i producentów sprzętu. Gratulujemy!
Miejsca medalowe:

I. Skalisko
1. Wiesław Kopeć
2. Wiesław Kłaczkowski
3. Piotr Halczuk

II. Czerwony Dwór
1. Tomasz Sztabiński
2. Mariusz Sztabiński
3. Wiesław Kukowski


Uwaga - mobbing!

16 lutego 2017r. cała załoga nadleśnictwa uczestniczyła w szkoleniu Mobbing - przeciwdziałanie, reagowanie, konsekwencje i odpowiedzialność.

Szkolenie dla pracowników Nadleśnictwa Czerwony Dwór zostało przeprowadzone przez Polish Training & Coaching Institute. Ciekawy program, zajmujące przykłady oraz kazusy pozwoliły dogłębnie zapoznać się z tematyką.

Czy wiecie, że oprócz mobbingu w miejscu pracy mogą wystąpić inne zjawiska patologiczne, jak dyskryminacja, molestowanie lub uporczywe nękanie (stalking)? Wszystkie są zakazane prawem i podlegają karze.

Jak powiedział nadleśniczy Mariusz Kimszal na zakończenie: mamy nadzieję, że tej wiedzy nigdy nie wykorzystamy w praktyce.

W PGLLP funkcjonuje procedura antymobbingowa. W ocenie wykładowcy prowadzącego szkolenie, Piotra Stapińskiego, jedna z najlepszych i najszybszych pod względem reakcji i skuteczności, jeśli chodzi o polskie przedsiębiorstwa. Nie wahajcie się jej użyć, jeśli zajdzie taka potrzeba. Wszelkie informacji w tej sprawie otrzymacie w dziale kadr.


Regionalne szkolenie z zakresu produkcji szkółkarskiej

20 października 2016r. w Nadleśnictwie Czerwony Dwór odbyło się szkolenie zakresu produkcji szkółkarskiej, organizowane przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Białymstoku.

W spotkaniu udział wzięły osoby prowadzące szkółki leśne, kierowników wyłuszczarni nasion oraz specjalistów ds. hodowli lasów zajmujących się szkółkarstwem leśnym. Szkolenie koordynował Naczelnik Wydziału Gospodarowania Ekosystemami RDLP w Białymstoku - Robert Cierech. Prelegenci to Mariusz Kimszal - Nadleśniczy Nadleśnictwa Czerwony Dwór, Marek Włostowski - ZG RDLP, Adam Biernat - Wydział Gospodarki Leśnej DGLP, Elżbieta Kędziora - zespół ds. aplikacji mobilnych, Nadleśnictwo Drawno. Poruszano problematykę szkółkarstwa, produkcji szkółkarskiej i nasiennictwa oraz ewidencji w SILP i SILPWeb. Oprócz obrad, część uczestników wzięła udział w wizycie studyjnej, która skończyła się ogniskiem na terenie wiaty edukacyjnej. Na zakończenie, już w komplecie, podsumowaliśmy spotkanie w siedzibie nadleśnictwa. Wszystkim uczestnikom dziękujemy i do zobaczenia!

Szkolenie "Pulpit leśniczego"

Nowe technologie są olbrzymim wsparciem w pracy leśnika.

Dziś, 16.12.2016r., korzystając z dotacji Krajowego Funduszu Szkoleniowego, rozpoczęliśmy cykl szkoleń informatycznych dla pracowników terenowych. Nasza sala konferencyjna zyskała nowy wymiar.

Projekt "stanowisko leśniczego", to kompletny system związany z codzienną pracą leśniczego. Jest to jednolite w skali całej organizacji LP, skonfigurowane i bezpieczne środowisko pracy, opierające się na open source. Jego zaletą jest niska awaryjność, łatwość konfiguracji i instalacji.

Stanowisko leśniczego to między innymi:
- program do przechwycenia ekranu rejestratora na monitor, jego powiększanie i praca z aplikacjami leśnymi za pomocą pełnowymiarowej klawiatury i myszki.
- pakiet biurowy „Libre Office",
- program do obsługi poczty email,
- przeglądarkę internetową odpowiednio skonfigurowaną, aby można było się łączyć z siecią teleinformatyczną Lasów Państwowych i korzystać z udostępnionych aplikacji (obecnie są to systemy eLas oraz SilpWeb),
- przeglądarkę projektów mapowych TatukGis Viewer, za pomocą której można otwierać i pracować z mapami stworzonymi na rejestratorze,
- zbiór wzorów druków z Ochrony Lasu,
- zbór instrukcji, aktów prawnych i innych dokumentów związanych z gospodarką leśną.

Zajęcia realizowane są przez firmę T-Matic z Białegostoku. Uczestnikom życzymy satysfakcji ze zdobytych umiejętności!


Inwetaryzacja dzików

W ramach profilikatyki ASF (afrykański pomór świń) dokonaliśmy inwentaryzacji populacji dzików na terenie naszego nadleśnictwa.

21 października 2016r., metodą pędzeń próbnych, oszacowaliśmy liczebność populacji dzików w OHZ Nadleśnictwa Czerwony Dwór. Szacunki objęły 11,3% powierzchni zarządzanej przez nadleśnictwo a w lesie pracowało około 70 osób. Mimo deszczu i niskiej temperatury wykonaliśmy pięć miotów, obejmujących badany teren. Szacunki pomogą w profilaktyce ASF oraz pokażą, jak zmienia się populacja dzików.

Grzybobranie 2016

Wszystko co potrójne, najlepsze! Po raz trzeci, 30 września 2016r., spotkaliśmy się na Grzybobraniu!

Zabawa, konkursy, spotkanie z pracownikami SSE w Gołdapi. O 10:00 zbieracze wyruszyli do lasu by walczyć o tytuł "Króla Grzybobrania"! Potem odbyły się konkursy na najlepszą nalewkę i wyrób kulinarny z produktów leśnych. Całość gawędą okrasił niezrównany Grzegorz Russak, odbył się pokaz gotowania potraw z dziczyzny oraz degustacje. Kto się z nami nie bawił - zapraszamy za rok!
Laureaci:
Grzybobranie - Królową została p. Danuta Jaworowska - zebrała 12,91 kg grzybów, Wicekrólem - p. Henryk Suszko z wynikiem 3,53, II Wicekrólową - p. Ewa Breczko - 2,79.
Konkurs nalewek - bezkonkurencyjnie wygrała p. Marta Ślepska - po raz pierwszy w historii Grzybobrania jedna osoba zajęła I, II i III miejsce ! (kolejno nalewki: żurawinowa, z dzikiej śliwki oraz z aronii)
Kulinaria - miejsce I - p. Magdalena Bartczak za bułeczki z grzybami, II - p. Agnieszka Golema - Walaszczyk za jabłka w szlafroku z żurawinami, III - p. Małgorzata Bartczak za serowy zawijaniec z malinami. Gratulacje!

 

Materiały do pobrania


Zielona lekcja w leśnictwie Rapa

W Lasach Skaliskich zrobiło się kolorowo i gwarnie!

W dniu 22.06.2016 na terenie leśnictwa Rapa odbyła się lekcja przyrody dla klas "0" ze szkoły podstawowej w Baniach Mazurskich. Dzieci pomogły nam w sprzątaniu lasu, my nauczyliśmy je rozpoznawania podstawowych gatunków drzew, zasad zachowania w lesie oraz o roli pożytecznych owadów. Była też pora na leśne smakołyki poziomki i borówki. Spotkanie zakończyło się wspólnym ogniskiem i zajęciami sportowymi na świeżym powietrzu. Dziękujemy gościom i ich opiekunom - do zobaczenia!


Serwuj z nami między puszczami!

16 lipca 2016r. drużyna Nadleśnictwa Czerwony Dwór brała udział w dorocznym Turnieju Piłki Siatkowej o Puchar Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku.

Gościliśmy w Zabudowie i Michałowie, gdzie odbywały się rozgrywki, a gospodarzem turnieju było Nadleśnictwo Żednia. Po pełnych emocji rozgrywkach, ze srebrem wyszliśmy z grupy. Ostatecznie turniej zakończyliśmy na 8 miejscu. Zabawa i rywalizacja były wspaniałe. Dziękujemy organizatorom i pozostałym drużynom. Kibicom - dziękujemy za wsparcie i doping (i na żywo i na FB ;-) ). Gratulujemy zwycięzcom - Nadleśnictwu Nurzec. Do zobaczenia za rok!
Skład drużyny:
- Daniel Wierzbiński (9), Kapitan;
- Marcin Koncewicz (5);
- Robert Kulbacki (8);
- Waldemar Węglicki (10);
- Tomasz Łaskowski (4);
- Konrad Wierzbiński (3);
- Marcin Gontar (1);
- Paweł Jaworowski (2).


Narada szkoleniowa i awanse 22.07.2016r.

Jak co roku spotkaliśmy się i na roboczo i uroczyście!

22 lipca 2016r. odbyła się w naszym nadleśnictwie narada szkoleniowa poświęcona zasadom projektowania na rok 2017, omówione zostały zasady udostępniania drzewostanów, przypomniano zasady manipulacji i odbioru prac. W części terenowej odbyły sę zajęcia praktyczne. W zajęciach udział wzięli przedstawiciele zakładów usług leśnych. Potem przenieśliśmy się na teren wiaty edukacyjnej w leśnictwie Rogonie, gdzie odbyło się podsumowanie narady oraz część bardziej oficjalna - jak co roku wręczono awanse. Gratulujemy wszystkim wyróżnionym! Pożegnaliśmy też dwójkę naszych współpracowników, którzy odeszli na emeryturę - życzymy odpoczynku!

Audyt FSC

12 kwietnia 2016r. Nadleśnictwo Czerwony Dwór gościło audytorów FSC.

W ramach certyfikacji białostockiej RDLP, audytorzy FSC (ang. Forest Stewardship Council - certyfikat potwierdza zrównoważony sposób zarządzania lasami) odwiedzili Nadleśnictwo Czerwony Dwór. Kontrolowana była gospodarka leśna oraz powiązane z nią obszary działalności, strefy ochronne oraz siedliska o szczególnych walorach przyrodniczych. Podsumowanie odbyło się w piątek, 15 kwietnia 2016r. w Nadleśnictwie Krynki, a na raport z audytu jest dostępny na stronach SGS Polska.

100 milionów drzew do 2017r.

Nadleśnictwo Czerwony Dwór przyłączyło się do międzynarodowej kampanii sadzenia drzew „100 milionów drzew do 2017 roku".

Na terenie leśnictwa Rogonie w oddz. 153i posadzono 0,5 tys. drzew. W akcji wzięli udział uczniowie i opiekunowie ze Szkoły Podstawowej w Boćwince. Przedsięwzięcie organizowane jest przez Ogólnoświatową Wirtualną Szkołę Environmental Online ENO. Celem międzynarodowej kampanii jest aktywizowanie dzieci i młodzieży na rzecz działań proekologicznych oraz edukowanie ich w zakresie ochrony środowiska.  Projekt ma na celu sadzenie rodzimych gatunków drzew przez cały rok, ze szczególnym uwzględnieniem Dni Sadzenia Drzew.
Oprócz sadzenia drzew nasi goście mieli okazję zapoznać się z działalnością Lasów Państwowych. PGLLP – 428 nadleśnictw w kraju – to organizacja od ponad 80 lat gospodarująca i chroniąca najcenniejszy majątek narodowy jakim są polskie lasy. Każdego roku sadzimy 500 mln drzew, na skutek czego lasów w Polsce przybywa. W ciągu doby hektar lasu pochłania tyle dwutlenku węgla, ile wydziela go w tym czasie 200 osób. Jest środowiskiem życia co najmniej jednej trzeciej wszystkich gatunków roślin i zwierząt, a dla niektórych z nich – jedyną ostoją. Od obecności i stanu zdrowotnego lasów zależy różnorodność biologiczna środowiska naturalnego. Poznając naszą pracę, przez chwilę młodzi ludzie stali leśnikami i gospodarzami w Rogoniach.


Pożar! Las się pali!

28 kwietnia 2016r. około godziny 10.00 pracownicy Nadleśnictwa Czerwony zauważyli pożar ściółki leśnej w młodniku.

Został powiadomiony Punkt Alarmowo Dyspozycyjny Nadleśnictwa. Ze względu na warunki istniało duże ryzyko rozszerzenia się pożaru. PAD powiadomił Państwową Straż Pożarną w Gołdapi, która z kolei powiadomiła jednostki OSP Dunajek, Grabowo, Górne, Surminy, Olecko. Do czasu przyjazdu strażaków, pracownicy nadleśnictwa samodzielnie próbowali opanować ogień. Pierwsza na miejsce dojechała drużyna OSP Dunajek. Pamiętajcie! Jeśli zauważycie ogień w lesie to natychmiast zawiadomcie służby ratownicze. Dzwonimy 112, 998 lub do nadleśnictwa (w naszym przypadku 504 123 492 lub 87 523 89 31). Dyspozytorowi podajemy: miejsce zdarzenia, co się dzieje i kto powiadamia - właśnie w tej kolejności! Rozpoczęła gaszenie pożaru i przygotowała punkt poboru wody. Kolejno dojechały OSP Mazury, Grabowo, Górne, Surminy oraz JRG PSP Gołdap. Mimo podjętych działań, pożar rozszerzał się na kolejny oddział – podjęto decyzję o wezwaniu samolotu gaśniczego. Zrzut wody pozwolił na opanowanie ognia.

Uffffffffffffff – na szczęcie to były tylko ćwiczenia.

Jeszcze tylko podsumowanie przez Komendanta Powiatowego PSP w Gołdapi, p. Krzysztofa Giedrojcia i Zastępcę Nadleśniczego Nadleśnictwa Czerwony Dwór, p. Wiesława Bernatowicza, wspólne zdjęcia i dyskusje przy ognisku. Ćwiczenia obserwowali goście: Burmistrz Gołdapi p. Tomasz Luto, Sekretarz Gminy Gołdap, p. Anna Rawinis, Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Gołdap p. Tomasz Waraksa. Kierownikiem ćwiczeń był Lech Olszewski, dowódca JRG PSP Gołdap, Komendant Gminny OSP. Kierownikiem ćwiczeń był p. Lech Olszewski, dowódca JRG PSP Gołdap, Komendant Gminny OSP. Ze strony Nadleśnictwa Czerwony Dwór całość działań koordynował p. Marcin Koncewicz.


XVIII Seminarium Ekologiczne

Jak co roku, w maju, gościliśmy w Budrach.

Po raz osiemnasty spotkaliśmy się w Budrach. 20 maja 2016 roku gościliśmy w murach GOK. Seminarium odbywało się pod hasłem "Czy znasz sposoby na nasze zasoby?". W trakcie wystąpień prelegentów: Nie można również zapomnieć uczniów ze Szkoły Podstawowej w Budrach, którzy przygotowali multimedialną prezentację na temat zasobów Gminy Budry oraz zespołu wokalnego GOK Budry.
- Krzysztof Piwowarczyk - burmistrz Węgorzewa;
- prof. dr hab. n. med. Paweł Nyckowski - chirurg transplantolog, Warszawskie Centrum Medyczne;
- dr hab. Zbigniew Brodziński - Uniwersytet Warmińsko - Mazurski w Olsztynie;
- Tomasz Łaskowski, sekretarz Nadleśnictwa Czerwony Dwór;
mogliśmy posłuchać o pomysłach na zagospodarowanie zasobów, innowacjach i przykładach realizacji. Dyskusja była gorąca, a rozmowom nie było końca... Nad całością profesjonalnie czuwał dr inż. Zenon Ilasz - prezes Stowarzyszenia Węgorapa - Gołdapa. Dziś możemy powiedzieć - do zobaczenia za rok, a już wiemy, że następne spotkanie będzie bardzo energetyczne!


Inwentaryzacja zwierzyny 2016.

Lubicie las, dzikie zwierzęta i pożyteczne spędzenie całego dnia na wolnym (i czystym :-) ) powietrzu w Puszczy Boreckiej?

19 lutego 2016r. odbyła się w naszym nadleśnictwie inwentaryzacja zwierzyny. Liczenie przeprowadzono metodą pędzeń próbnych. Mimo deszczu, humory dopisały. Aktywnie i pożytecznie spędziliśmy czas w lesie. Posiłek przy ognisku był okazją do rozmów i wymiany spostrzeżeń. Dziękujemy wszystkim obecnym i do zobaczenia za rok. Jeśli ktoś chce do nas dołączyć - zapraszamy już dziś!