Położenie

Czerwony Dwór - Puszcza Borecka i Lasy Skaliskie

Galeria zdjęć

Już po raz drugi w Nadleśnictwie Czerwony Dwór, w sobotę 24 marca, chwilę po godzinie 16-stej, w stanicy łowieckiej Straszny Dwór rozpoczęliśmy Noc Sów- ogólnopolskie wydarzenie edukacyjne poświęcone tym tajemniczym ptakom, zainicjowane przez Stowarzyszenie Ptaki Polskie.

Historia

Historia Nadleśnictwa Czerwony Dwór datuje się od roku 1887. Tradycje leśne są jeszcze starsze.

Organizacja nadleśnictwa

Nadleśnictwo Czerwony Dwór działa na podstawie ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach (tekst jednolity Dz. U. z 2011r., nr 12, poz. 59 z późn. zmianami), aktów wykonawczych do tej ustawy, statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, oraz regulaminu organizacyjnego. Nadleśnictwo jest podstawową, samodzielną jednostką organizacyjną Lasów Państwowych wchodzącą w skład Regionalnej Dyrekcji LP w Białymstoku

Projekty i fundusze

Nadleśnictwo Czerwony Dwór zakończyło realizację zadania pn. „Czynna ochrona nietoperzy w Nadleśnictwie Czerwony Dwór”.

Podziękowania, gratulacje i wyróżnienia

Nadleśnictwo Czerwony Dwór otrzymało podziękowania za wkład w rozwój i transformację polskiej gospodarki.