Położenie

Czerwony Dwór - Puszcza Borecka i Lasy Skaliskie

Galeria zdjęć

Trwają prace konserwatorskie i remontowo - budowlane Piramidy w Rapie. Mamy nadzieję a wręcz pewność, że jesienią Piramida zostanie udostępniona zwiedzającym. Prace planujemy zakończyć 31 października 2018 r. W tym miejscu znajdziecie Państwo fotograficzną dokumentację postępu prac.

Historia

Historia Nadleśnictwa Czerwony Dwór datuje się od roku 1887. Tradycje leśne są jeszcze starsze.

Organizacja nadleśnictwa

Nadleśnictwo Czerwony Dwór działa na podstawie ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach (tekst jednolity Dz. U. z 2011r., nr 12, poz. 59 z późn. zmianami), aktów wykonawczych do tej ustawy, statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, oraz regulaminu organizacyjnego. Nadleśnictwo jest podstawową, samodzielną jednostką organizacyjną Lasów Państwowych wchodzącą w skład Regionalnej Dyrekcji LP w Białymstoku

Projekty i fundusze

Czynna ochrona nietoperzy w Nadleśnictwie Czerwony Dwór - 2018

Podziękowania, gratulacje i wyróżnienia

Nadleśnictwo Czerwony Dwór otrzymało podziękowania za wkład w rozwój i transformację polskiej gospodarki.