Położenie

Czerwony Dwór - Puszcza Borecka i Lasy Skaliskie

Galeria zdjęć

Po raz kolejny spotkaliśmy się na Seminarium Ekologicznym w Budrach!

Historia

Historia Nadleśnictwa Czerwony Dwór datuje się od roku 1887. Tradycje leśne są jeszcze starsze.

Organizacja nadleśnictwa

Nadleśnictwo Czerwony Dwór działa na podstawie ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach (tekst jednolity Dz. U. z 2011r., nr 12, poz. 59 z późn. zmianami), aktów wykonawczych do tej ustawy, statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, oraz regulaminu organizacyjnego. Nadleśnictwo jest podstawową, samodzielną jednostką organizacyjną Lasów Państwowych wchodzącą w skład Regionalnej Dyrekcji LP w Białymstoku

Projekty i fundusze

Czynna ochrona nietoperzy w Nadleśnictwie Czerwony Dwór - 2019

Podziękowania, gratulacje i wyróżnienia

Nadleśnictwo Czerwony Dwór otrzymało podziękowania za wkład w rozwój i transformację polskiej gospodarki.