Kontakt Kontakt

Siedziba Nadleśnictwo Czerwony Dwór
Nadleśnictwo Czerwony Dwór
87 523 85 11; 87 523 85 16; 87 523 88 44
87 523 85 11; 87 523 85 16; 87 523 88 44

Czerwony Dwór 13
19 - 411 Świętajno

NIP: 847-000-29-57 REGON: 790011227

Nr rachunku bankowego do obrotu drewnem: 16 1600 1462 1016 7946 4000 0001

adres e-mail do e-faktur: czerwonydwor.faktura@bialystok.lasy.gov.pl

skrzynka e-puap: /pgl_lp_0107/SkrytkaESP

Nadleśniczy
Mariusz Kimszal
87 523 85 11
Zastępca nadleśniczego
Wiesław Bernatowicz
87 523 85 11
Główny księgowy
Alicja Węglicka
87 523 85 11
Inżynier nadzoru
Zbigniew Rydzewski
87 523 85 11
Inżynier nadzoru
Paweł Augustynowicz
87 523 85 11

Dział Gospodarki Leśnej

Maria Nowikowska
Tel.: 87 523 85 11
Kinga Dąbrowska - Czernek
Tel.: 87 523 89 35
Krzysztof Rydzewski
Tel.: 87 523 89 31
Maciej Kupczyński
Tel.: 87 523 85 11
Judyta Pietrołaj
Tel.: 87 523 85 11; 87 523 89 31
Damian Fiszer
Tel.: 87 523 85 11

Dział Finansowo - Księgowy

Joanna Kowalewska
Tel.: 87 523 85 11
Magdalena Bartczak
Tel.: 87 523 85 11
Edyta Domańska
Tel.: 87 523 85 11
Karolina Brylewska
Tel.: 87 523 85 11

Dział Administracyjno - Gospodarczy

Tomasz Łaskowski
Sekretarz Nadleśnictwa, Rzecznik Prasowy Nadleśnictwa
Tel.: 87 523 85 11
Antoni Danielewicz
Tel.: 87 523 85 11
Jadwiga Wawrzyn
Tel.: 87 523 85 11
Cezary Boguszewski
Tel.: 87 523 85 11
Rafał Januszkiewicz
Tel.: 87 523 85 11

Posterunek Straży Leśnej

Henryk Cichocki
Komendant Straży Leśnej
Tel.: 87 523 85 11
Ryszard Gontar
Strażnik Leśny
Tel.: 87 523 85 11

Ośrodek Hodowli Zwierzyny

Aleksander Siemaszko
Leśniczy ds. łowieckich
Tel.: 87 523 85 11; 504 123 493

Gospodarstwo Szkółkarsko - Nasienne

Daniel Wierzbiński
Leśniczy ds. szkółkarskich
Tel.: 87 523 85 11; 504 123 491

Samodzielne stanowiska pracy

Alicja Judzewicz
Samodzielne stanowisko do spraw pracowniczych
Tel.: 87 523 85 11