Asset Publisher Asset Publisher

Zasoby leśne

Na terenie naszego nadleśnictwa przeważają siedliska lasowe (Las mieszany świeży i las świeży stanowią ponad 50%). Średni wiek lasów na naszym terenie to 59 lat, a przeciętna zasobność przekracza 260 m sześc./ha.

Udział siedlisk leśnych:

  • 72,77 - lasowe, czyli drzewostany z przewagą gatunków liściastych
  • 19,66 - borowe, czyli drzewostany z przewagą gatunków iglastych, najczęściej sosny i świerku
  • 7,57 - olsy, czyli lasy porastające żyzne, bagienne tereny

Udział gatunków lasotwórczych:

  • Sosna 29,13%
  • Świerk 28,45%
  • Brzoza 14,51%
  • Dąb 14,01%
  • Olsza 11,6%
  • Lipa 1,09%
  • Modrzew 0,52%
  • Jesion 0,19%
  • Grab 0,18%
  • Klon 0,12%
  • Jawor 0,11%
  • Osika 0,06%
  • Olsza szara 0,02%
  • Dąb czerwony 0,01%

Udział drzewostanów w klasach wieku:

Rozpiętość klasy wieku wynosi 20 lat (np. I klasa wieku – drzewostany w wieku do 20 lat, II klasa – 21 – 40 lat, III klasa – 41 – 60 lat itd.).

  • 12,98 proc. – I klasa
  • 16,24 proc. – II klasa
  • 24,52 proc. – III klasa
  • 19,17 proc. – IV klasa
  • 10,39 proc. – V klasa
  • 8,15 proc. – VI klasa i starsze

Przeciętna zasobność drzewostanów:

  • Klon 449,26 m sześć. / ha
  • Lipa 366,83 m sześć. / ha
  • Jawor 316,66 m sześć. / ha
  • Sosna 301,48 m sześć. / ha
  • Świerk 263,48 m sześć. / ha
  • Osika 259,72 m sześć. / ha
  • Grab 255,03 m sześć. / ha
  • Modrzew 243,12 m sześć. / ha
  • Olsza szara 242,86 m sześć. / ha
  • Brzoza 240,31 m sześć. / ha
  • Olsza 233,54 m sześć. / ha
  • Dąb 201,16 m sześć. / ha
  • Dąb czerwony 189,56 m sześć. / ha
  • Jesion 156,87 m sześć. / ha