Asset Publisher Asset Publisher

Czynna ochrona nietoperzy w Nadleśnictwie Czerwony Dwór

Nasze nadleśnictwo zaangażowało się w ochronę nietoperzy. To już kolejne działanie z tego zakresu.

Nadleśnictwo Czerwony Dwór jest w trakcie realizacji zadania pn. „Czynna ochrona nietoperzy
w Nadleśnictwie Czerwony Dwór”, które zakłada wykonanie dwóch działań:
1)    zakup budek dla nietoperzy,
2)    przysposobienie piwnic w celu poprawy warunków zimowania nietoperzy.
W ramach zadania w 2017 roku zostaną zakupione budki szczelinowe – 100 sztuk (na wzór projektu zaproponowanego przez F. Greenaway w adaptacji I. Gottfried) mające imitować schronienia naturalne mopka. Budki docelowo zostaną wywieszone w drzewostanach Puszczy Boreckiej oraz
w Lasach Skaliskich.

Zadanie pn. „Czynna ochrona nietoperzy w Nadleśnictwa Czerwony Dwór” jest dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie w formie dotacji w wysokości nie przekraczającej 50% kosztów kwalifikowanych. Koszt kwalifikowany zadania wynosi 19.145,98 zł.


Ponadto na terenie Nadleśnictwa w ramach projektu zostaną przysposobione piwnice (5 szt.
w różnych lokalizacjach w Puszczy Boreckiej oraz w Lasach Skaliskich) w celu poprawy warunków zimowania dla nietoperzy. Zakres prac będzie obejmował: wykonanie drobnych prac murarskich, oczyszczenie wejść do piwnic umożliwiających swobodne otwieranie i zamykanie drzwi, zamontowanie nowych, drewnianych drzwi, zamontowanie drewnianych klap na okienka piwnic, zainstalowanie pod stropem cegieł „dziurawek” zwiększających ilość dogodnych miejsc dla nietoperzy.