Asset Publisher Asset Publisher

Certyfikacja lasów Nadleśnictwa Czerwony Dwór

Sukces! Po raz kolejny, w wyniku przeprowadzonego w lasach Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku audytu, Nadleśnictwo Czerwony Dwór otrzyamło certyfikat PEFC. Ponadto posiadamy certyfikat FSC dla zarządzanych przez siebie lasów.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku informuje, że został jej przyznany Certyfikat Gospodarki Leśnej PEFC o numerze CSL/722/2017 obejmujący wszystkie nadleśnictwa działające na obszarze administracyjnym RDLP. Tu znajdziecie informacje o lasach HCVF w Nadleśnictwie Czerwony Dwór. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku posiada certyfikat FSC o numerze SGS-FM/COC-008962 obejmujący 28 nadleśnictw działających na obszarze administracyjnym RDLP.