Wydawca treści Wydawca treści

Certyfikacja lasów Nadleśnictwa Czerwony Dwór

Sukces! Po raz kolejny, w wyniku przeprowadzonego w lasach Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku audytu, Nadleśnictwo Czerwony Dwór otrzyamło certyfikat PEFC. Ponadto posiadamy certyfikat FSC dla zarządzanych przez siebie lasów.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku informuje, że został jej przyznany Tu znajdziecie informacje o lasach HCVF w Nadleśnictwie Czerwony Dwór. Certyfikat Gospodarki Leśnej PEFC o numerze CSL/722/2017 obejmujący wszystkie nadleśnictwa działające na obszarze administracyjnym RDLP. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku posiada certyfikat FSC® o numerze SGS-FM/COC-008962 obejmujący 28 nadleśnictw działających na obszarze administracyjnym RDLP.

Forest Stewardship Council® FSC-C107315 (Rada Dobrej Gospodarki Leśnej, FSC)
jest międzynarodową organizacją „non-profit”, utworzoną po Szczycie Ziemi w 1992 roku. Celem jest wspieranie inicjatyw, zmierzających odpowiedzialnego zarządzania światowymi zasobami leśnymi oraz znakowanie dostępnych na rynku certyfikowanych produktów leśnych. Certyfikowanych w tym systemie obecnie jest 197 817 395 ha na świecie.

PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes – Program Zatwierdzenia Systemów Certyfikacji Leśnej)
to największy system certyfikacyjny na świecie. Organizacja ta ocenia i uznaje krajowe systemy certyfikacji – obecnie 37 krajowych jednostek PEFC, certyfikowanych w tym systemie jest 303 747 440 ha lasów na świecie. Rada PEFC Polska działa przy Instytucie Badawczym Leśnictwa. Krajowe rady opracowują lokalne kryteria, które muszą być zatwierdzone przez PEFC Council w Genewie. Obecny standard został zatwierdzony w 2015 r.


Audyt FSC

12 kwietnia 2016r. Nadleśnictwo Czerwony Dwór gościło audytorów FSC.

W ramach certyfikacji białostockiej RDLP, audytorzy FSC (ang. Forest Stewardship Council - certyfikat potwierdza zrównoważony sposób zarządzania lasami) odwiedzili Nadleśnictwo Czerwony Dwór. Kontrolowana była gospodarka leśna oraz powiązane z nią obszary działalności, strefy ochronne oraz siedliska o szczególnych walorach przyrodniczych. Podsumowanie odbyło się w piątek, 15 kwietnia 2016r. w Nadleśnictwie Krynki, a na raport z audytu jest dostępny na stronach SGS Polska.