Lista aktualności Lista aktualności

Wspólna narada szkoleniowa

27 czerwca odbyła się wspólna narada szkoleniowa Nadleśnictwa Czerwony Dwór i Warmińsko - Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej

W pierwszej części spotkania, w którym udział brali wszyscy pracownicy terenowi nadleśnictwa, podsumowaliśmy pierwsze półrocze 2014r. Omówione zostały również zagadnienia hodowli i ochrony lasu. Rozmawialiśmy też o inwestycjach i planach na rok 2015.

W części drugiej - wspólnie z Warmińsko - Mazurskim Oddziałem Straży Granicznej dyskutowaliśmy o wspólnych zadaniach i przedsięwięciach oraz o ochronie mienia i bezpieczeństwa, z uwzględnieniem specyfiki obu służb.