Lista aktualności Lista aktualności

Czynna ochrona nietoperzy w Nadleśnictwie Czerwony Dwór - 2019

Czynna ochrona nietoperzy w Nadleśnictwie Czerwony Dwór - 2019

Nadleśnictwo Czerwony Dwór jest w trakcie realizacji zadania pn. „Czynna ochrona nietoperzy
w Nadleśnictwie Czerwony Dwór - 2019”, które zakłada wykonanie przysposobienia piwnic w celu poprawy warunków zimowania nietoperzy.

W ramach wyżej wymienionego zadania w 2019 roku na gruntach Skarbu Państwa pozostających w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwa Czerwony Dwór zostaną przysposobione trzy piwnice (w Puszczy Boreckiej oraz w Lasach Skaliskich) w celu poprawy warunków zimowania dla nietoperzy. Zakres prac będzie obejmował między innymi: wykonanie drobnych prac murarskich, oczyszczenie wejść do piwnic umożliwiających swobodne otwieranie i zamykanie drzwi, zamontowanie nowych, drewnianych drzwi, zamontowanie drewnianych klap na okienka piwnic, zainstalowanie pod stropem cegieł „dziurawek” zwiększających ilość dogodnych miejsc dla nietoperzy.

Zadanie pn. „Czynna ochrona nietoperzy w Nadleśnictwa Czerwony Dwór - 2019” jest dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie w formie dotacji w wysokości nie przekraczającej 80% kosztów kwalifikowanych. Koszt kwalifikowany zadania wynosi 6.642,00 zł (słownie: sześć tysięcy sześćset czterdzieści dwa złote).