Lista aktualności Lista aktualności

Czynna ochrona Nietoprzerzy w Nadleśnictwie Czerwony Dwór - 2018

Czynna ochrona nietoperzy w Nadleśnictwie Czerwony Dwór - 2018

Nadleśnictwo Czerwony Dwór jest w trakcie realizacji zadania pn. „Czynna ochrona nietoperzy
w Nadleśnictwie Czerwony Dwór - 2018”, które zakłada wykonanie działania przysposobienia piwnic w celu poprawy warunków zimowania nietoperzy.

W ramach zadania w 2018 roku na gruntach Skarbu Państwa pozostających w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwa Czerwony Dwór w ramach projektu zostaną przysposobione piwnice (7 szt. w różnych lokalizacjach w Uroczysku Borek oraz w Lasach Skaliskich) w celu poprawy warunków zimowania dla nietoperzy. Zakres prac będzie obejmował między innymi: wykonanie drobnych prac murarskich, oczyszczenie wejść do piwnic umożliwiających swobodne otwieranie i zamykanie drzwi, zamontowanie nowych, drewnianych drzwi, zamontowanie drewnianych klap na okienka piwnic, zainstalowanie pod stropem cegieł „dziurawek” zwiększających ilość dogodnych miejsc dla nietoperzy.

Zadanie pn. „Czynna ochrona nietoperzy w Nadleśnictwa Czerwony Dwór - 2018” jest dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie w formie dotacji w wysokości nie przekraczającej 50% kosztów kwalifikowanych. Koszt kwalifikowany zadania wynosi 15.399,60 zł.